Prisutdelning 2023

Måndag 27 mars var det prisutdelning för höstens och vårens skytte. Nästan 100 skyttar, föräldrar och syskon var på plats.

Prisbordet
Sittande grupp C hösten -22
Sittande grupp B hösten -22
Sittande grupp A hösten -22
Sittande seniorer grupp A och B hösten -22
Stående grupp A och B hösten -22
Sittande grupp C våren -23
Sittande grupp B våren -23
Sittande grupp A våren -23
Sittande senior grupp A och B våren -23
Stående grupp A och B våren -23
Föreningsmästare -23 sittande junior
Föreningsmästare -23 sittande seniorer
Föreningsmästare -23 stående juniorer
Föreningsmästare -23 stående seniorer